دوره های آموزشی

Home / Courses Grid 01
دوره آموزشی زبان R و انجام آنالیزهای آماری
۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان

07h 00m
.
13 درس
دوره آموزشی بصری سازی داده ها با R
به زودی

h m
.
0 درس
دوره آموزشی پایتون برای بیولوژیست ها
به زودی

h m
.
0 درس